Грб

 

Синиот грб прикажува златен грифин во неконтролирана поза што држи кластер грозје. Симболиката на грифинот значи храброст, пркос, будност и чувар на богатството. Залутаната поза значи подготвеност за борба. Сината тинктура значи чест, слава, искреност, лојалност и трајност. Тинктурата од златен метал значи величественост, репутација, надмоќ, достоинство и богатство и се доделува за посебни заслуги. Кластерот симболично ја претставува главната гранка на виничаните.

Линкови:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj