Каде се наоѓа замокот?

Каде се наоѓа замокот?

Каде се наоѓа замокот?

Каде се наоѓа замокот?

Каде се наоѓа замокот?

Каде се наоѓа замокот?